หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
อบต.ฆะมัง อ.ชุมแสง รับโอน(ย้าย) พนักงาน  942 0 16 พ.ย. 2558
กำนันตำบลชุมแสง  672 1 13 พ.ย. 2558
แจ้งไฟทางเข้าหมู่บ้านดับ  793 5 30 เม.ย. 2558
คู่มือภาษาไทยดำ  598 1 25 ส.ค. 2557
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงตลิ่งแม่น้ำ  759 1 27 ม.ค. 2557
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลา สืบสานวัฒนธรรมไทดำ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ชมไหลเรือไฟ ประจำปี พ.ศ.2556  977 0 13 พ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์กฐินสามัคคีวัดน้ำทรง 2 พย 2556  677 0 9 ต.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง  918 1 11 ก.ย. 2556
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  626 0 11 ก.ย. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  535 0 11 ก.ย. 2556
  (1)     2