หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
 
อบต.ฆะมัง อ.ชุมแสง รับโอน(ย้าย) พนักงาน  1005 0 16 พ.ย. 2558
กำนันตำบลชุมแสง  723 1 13 พ.ย. 2558
แจ้งไฟทางเข้าหมู่บ้านดับ  850 5 30 เม.ย. 2558
คู่มือภาษาไทยดำ  611 1 25 ส.ค. 2557
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงตลิ่งแม่น้ำ  773 1 27 ม.ค. 2557
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลา สืบสานวัฒนธรรมไทดำ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ชมไหลเรือไฟ ประจำปี พ.ศ.2556  1007 0 13 พ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์กฐินสามัคคีวัดน้ำทรง 2 พย 2556  685 0 9 ต.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง  935 1 11 ก.ย. 2556
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  631 0 11 ก.ย. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  540 0 11 ก.ย. 2556
  (1)     2