หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

มีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
โทรศัพท์ประจำบ้าน จำนวน 142 ราย
 

ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้กันอย่างถั่วถึง
 
บ่อบาดาล จำนวน 3 แห่ง
 
 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556