หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 
 
แนวทางการพัฒนา

มีโครงข่ายน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แบบองค์รวมในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
   
ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 
 
แนวทางการพัฒนา

มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน
   
มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
แนวทางการพัฒนา

มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
   
ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมในพื้นที่
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556