หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกำจัด สุวัฒวิตยากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
โทร : 081-9621971


นายเจริญมนต์ เปรมศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
โทร : 061-7414665
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพีรยุทธ์ กัลยา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-6151193


นายเสนีย์ บุญสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 099-2391163


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง