หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
ประชากรตำบลฆะมัง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความ สัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่น ในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 400 คน
 
อสม. จำนวน 42 คน
 
อปพร. จำนวน 74 คน
 
ทสปช. จำนวน 57 คน
 
วัด จำนวน 3 แห่ง

วัดแหลมยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดฆะมัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดพิกุล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ศาลเจ้า จำนวน 3 แห่ง

ศาลเจ้าพ่อธรรมยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศาลเจ้าพ่อธรรมยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศาลเจ้าพ่อธรรมยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

สถานีอนามัยบ้านฆะมัง (อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านพรมแดน)
อัตรามีการใช้ส้วมราดน้ำ อัตราร้อยละ 100
  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช. ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนวัดแหลมยาง
 
โรงเรียนวัดฆะมัง
 
โรงเรียนวัดพิกุล
  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช. ขยายโอกาส ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนวัดฆะมัง
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
 
หมู่ที่ 1. บ้านสะแกระหงส์
 
หมู่ที่ 2. บ้านมะขามเรียง
 
หมู่ที่ 3. บ้านมะขามเรียง
 
หมู่ที่ 4. บ้านฆะมังด้วน
 
หมู่ที่ 5. บ้านพรมแดน
 
หมู่ที่ 6. บ้านวังแตงโม
 
หมู่ที่ 7. บ้านดงพิกุล
 
 
  การคมนาคมของตำบลฆะมังติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านพรมแดน)