หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
 
  การคมนาคมของตำบลฆะมังติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1118 ติดต่อระหว่างตำบลพิกุล - ตำบลเนินมะกอก ผ่านตำบลฆะมัง ในหมู่ที่ 1,3,5,7,8
 
ทางเรียบคลองชลประทาน ติดต่อระหว่างตำบลพิกุล - ตำบลเนินมะกอก ผ่านตำบลฆะมัง ในหมู่ที่ 2,4,6
 
 
  แม่น้ำ จำนวน 1 สาย    
 
แม่น้ำน่าน ไหลผ่านหมู่ที่ 1 - 8
  ลำน้ำลำห้วย จำนวน 6 แห่ง    
 
ห้วงอ่าวสาธารณประโยชน์
ห้วงจันตระคัดสาธารณประโยชน์
 
ห้วงคางสาธารณประโยชน์
ห้วงเทโพ
 
ห้วงปลือสาธารณประโยชน์
ห้วงเรือ
  ลำคลอง จำนวน 5 แห่ง    
 
ลำคลองลำตะกรุตเหนือ
ลำคลองลำท่าตะโขลงสาธารณประโยชน์
 
ลำคลองลำตะกรุตใต้
ลำคลองวัว
 
ลำคลองฆะมังสาธารณประโยชน์
  บึง , หนองและอื่น ๆ จำนวน 14 แห่ง    
 

บ่อบาดาล จำนวน 3 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,5 และ 7 จำนวน 4 แห่ง

คลองชลประทาน ผ่านหมู่ที่ 2,4,6 จำนวน 1 แห่ง
  ตำบลฆะมังไม่ได้อยู่ในเขตควบคุมมลพิษ แต่มีพื้นที่บางส่วน อยู่ในเขตผังเมืองรวมคุณภาพ อากาศดี คุณภาพเสียงดี คุณภาพ น้ำผิวดินดี
 


วัดแหลมยาง  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556