หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
  อำนาจหน้าที่
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งคั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
คำสั่งแต่งคั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งแต่งคั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คำสั่งแต่งคั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งแต่งคั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งแต่งคั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)  
 

เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556