หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)