หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุุคคลประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ 2562 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2562 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลกาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 62 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
การพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ [ 11 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)