หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเตนารมย์ต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ มาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนฯทุจริตฯ [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)