หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2