หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  6 ส.ค. 2564 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง  15 ก.ค. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  13 ก.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกภารกิขขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง  21 มิ.ย. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับรองรายงานการเงิน สำหรับปีงบประมาณ 2563  3 ก.พ. 2564 158
ข่าวประชาสัมพันธ์   จำหน่ายสินค้า  18 ธ.ค. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง แต่งตั้งพนักงาน  5 พ.ย. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง รอบ 12 เดือน  3 พ.ย. 2563 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.ฆะมังใช้เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ในการให้บริการประชาชน  3 พ.ย. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมอาชีพ  14 ก.ย. 2563 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13