หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  
 

วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 บุคลากร เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง จำนวน 50 คน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 อำเภอชุมแสง รุ่นที่ 3 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงาน ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 11.13 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 126 ท่าน