หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

 
กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 อบต.ฆะมังได้จัดทำโครงการกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" นำโดย นายอำนาจ สิงห์ลอ นายก อบต.ฆะมัง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดฆะมัง ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 10.46 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 99 ท่าน