หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีแดง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดที่ขอกลับเข้ามารักษาตัวยังภูมิลำเนา

จากสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังจึงได้จัดตั้ง ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขึ้นโดยใช้สถานที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดฆะมัง หมู่ที่ ๕ โดยจะดำเนินการเปิดศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 09.35 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 91 ท่าน