หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

 
บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกภารกิขขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 13.36 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 101 ท่าน