หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง รอบ 12 เดือน  
 

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมท้องถิ่น ปลอดทุจริต ประจำปี 2563 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วเข้าสู่กระบวนการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ โดยการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ ผ่านระบบรายงานและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC)

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ย. 2563 เวลา 14.41 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 192 ท่าน