หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังได้จัดเตรียมสถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์และสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร์ สยา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังได้จัดเตรียมสถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์และสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี      นฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายอาลัย จึงขอเชิญประชาชนตำบลฆะมังร่วมลงนามถวายอาลัย ได้ทีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 10.48 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 452 ท่าน