หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสิงห์ตำบล ประ
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสิงห์ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสิงห์ตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบล
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 13.22 น. โดย คุณ ธิดา จันทร์เข็ม

ผู้เข้าชม 500 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X