หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 


นายธนเดช ทับชม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
โทร : 064-8922793
 


นางสายหร่าย พ่วงจีน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
โทร : 085-5172751


นายกำจัด สุวัฒวิตยากร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
โทร : 081-9621971
 
 


นางกิตติมา ผุยตาดทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสาวฐิติรัตน ศาสกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางประไพ จิตราวัลย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายอำนาจ เพ็ชรเสมียน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายเฉลิม สวนจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางไพรวัลย์ ม่วงศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8