หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 


นายชวกร กรุงเกตุ
ประธานสภา อบต.ฆะมัง
โทร : 088-814-3458
 


นายสนอง สิงห์ทอง
รองประธานสภา อบต.ฆะมัง
โทร : 090-235-3268


นายกำจัด สุวัฒวิตยากร
เลขานุการสภา อบต.ฆะมัง
 
 


นายธนเดช ทับชม
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 1


นายนิคม จำปาจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 1


นายมนูญ สังฆารมย์
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 2


นายสมชาย ศิริสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 3


นายถาวร จีนมหันต์
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 4


นายอำนาจ เพ็ชรเสมียน
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 5


นางประทุม คล้ายกรุต
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 5


นางสาวสายหยุด กลัดเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 6


นางสายหร่าย พ่วงจีน
สมาชิกสภา อบต.ฆะมัง หมู่ที่ 6