หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 


นายบำรุง เอี่ยมเอื้อยุทธ์
กำนันตำบลฆะมัง
 
 


นายฤทธิเดช สิงห์แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายปรีชา สอยเหลือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายลอย จุ้ยพลับ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายเกรียงศักดิ์ ยอดโต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายวราวุธ จุ้ยพลับ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายณรงค์ จันจินดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นางสาวสุนิสา ทองเป้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8