หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆะมัง [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 468 นครสวร [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง) จำนวน 3 รายก [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายกา [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 5 เส้นทางเข้าหม่ [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ในพื้นที่หมู่ที่ 4 [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ในพื้นที่หมู่ที่ 1 [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กบ้านฆะมัง ประจำเด [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม,เครื่องขยาย [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 59 
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุ [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประชาชนทั่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 99 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานสวนตำบล [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
 
อบต.ฆะมัง อ.ชุมแสง รับโอน(ย้าย) พนักงาน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 1058  ตอบ 0  
กำนันตำบลชุมแสง (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 763  ตอบ 1  
แจ้งไฟทางเข้าหมู่บ้านดับ (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 876  ตอบ 5  
   
 
 
     
 
 
 
 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น สายเ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น ซอยข [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่นซอยบ้ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สระทะเล ประกาศกำหนดส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 

ปลาย่าง  

หมี่กรอบ  
 
   
 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]