หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
   
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 เดือนมีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กบ้านฆะมังเดือนมีน [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศการขึ้นบัญบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศการรับรองรายงานการเงิน สำหรับปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กบ้านฆะมังเดือนกุม [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศผลผู้สอบผ่าน ภาค ก,ข การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างข [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายเลียบน้ำน่าน โดยวิธีเฉพา [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 151 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายเลียบแม่น้ำน่าน โดยวิธีเ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 147 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยบ้านนายอำนาจ โดยวิธีเ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 142 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านมะขามเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 151 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านมะขามเรียง (สายใน) [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 143 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าวัดพิกุล หมู่ที่ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 143 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ซ่อมถนน คสล.สายบ้านสะแกระหงษ์ โดยวิธีเฉพา [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 146 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าวัดฆะมัง 1 โดยวิธ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
 
ขอทราบขั้นตอนการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2 มี.ค. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 1  
การพิจารณาคำร้องมีขั้นตอนอย่างไร? (2 มี.ค. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 1  
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? (2 มี.ค. 2564)    อ่าน 11  ตอบ 1  
   
 
 
     
 
 
 
 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพา [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นครสวรรค์ออก ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 

ปลาย่าง (Smoke Cobia)  

หมี่กรอบ  
 
   
 
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว423 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว415 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี กศ. มท 0816.5/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
 
นว 0023.2/ว4311 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.4/5536 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/ว5545 ปรับปรุงกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5562 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/5564 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5565 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)แลพภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5556 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5557 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.2/ว5574 กำหนดการดำเนินการโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.2/ว5500 แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.2/ว5520 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/246 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.2/ว5589 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/ว5586 การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/249 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/248 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/247 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/ว5632 บัญชีจัดเรียงลำดับเลขที่และจุดทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว244  การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บเผจการจัดการความรู้ สถ. (เว็บเพจ KM)  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/240  การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
   
 
 


วัดแหลมยาง  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ฆะมัง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมอาชีพเสริม
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556
อบต.ฆะมัง