หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะ (คลองวัว) พร้อมกำจัดวัชพืช (จำน [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ตำบลฆะมัง [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 (จำน [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 (จำ [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาถอด,ย้ายเครื่องปรับอากาศ [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร (Smart Card) [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ (ผ้าต่วน) [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กบ้านฆะมัง [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายโครงการ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศเติมน้ำยาแอร์และล้างระ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ประดับ [ 24 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าต่วนที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี [ 24 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
 
อบต.ฆะมัง อ.ชุมแสง รับโอน(ย้าย) พนักงาน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 921  ตอบ 0  
กำนันตำบลชุมแสง (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 655  ตอบ 1  
แจ้งไฟทางเข้าหมู่บ้านดับ (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 783  ตอบ 5  
   
 
 
     
 
 
   
 
อบต.ตาสัง อยากให้อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ของชาวไทยทรงดำ(ลาวซ่ง) (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 14544  ตอบ 52
อบต.วังซ่าน Super Cialis Order Stevscutty (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว Zithromax Without Prescription Price StevGymn (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างสำหรับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทม.ชุมแสง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินศาลา ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขาวัว หมู่ที่ 7 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินศาลา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เดิมบริเวณบ้านนายเดชา อินจันทร์ถึงที่นานายเ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการครอบครัวสัมพันธ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการครอบครัวสัมพ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ของกองช่าง องค์การบริหาร [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการ ก่อ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าตะโก โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการ ก่อ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อส [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/3229 เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3228 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/256 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3227 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดก [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3226 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาในพ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3225 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
   
 
 

ปลาย่าง  

หมี่กรอบ  
 
   
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
 
นว 0023.2/ว 18412 ขอสำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18409 การให้บริการข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ ebmn.cdd.go.th [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ 628 การปรับปรุงโครงการสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 18408 ซักซ้อมเกี่ยวกับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/18489 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 630 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18495 การจัดส่งผลิตภัณฑ์ คอลเกต และโพรเทคส์ การเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2-3 และโรงเรียน [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18496 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18502 จัดส่งแผ่นผับ MBL MIND BASED LEARNING สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18499 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว18393 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 18508 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18505 แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน User และรหัสผ่าน Oassword เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/18342 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562  [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 18340 ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน  [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว18341 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18324 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18309 การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 18360 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการปรับแผนการปฏิบัติงานแ ละแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18364 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 7/2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]     
   
 


วัดพิกุล  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ฆะมัง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมอาชีพเสริม
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556