หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
   
 
 
 
นว 0023.2/ 4529 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63-65  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว4585 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 4566 การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid- 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 4568 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธราคารน้ำใต้ดิน  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.3/4567 รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 1 ฯ  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.3/4528 การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1668