หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0023.3/ว2237 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าอบรมตรมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.2/ว2297 การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการเเสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/2232 แจ้งมติประชุมเพื่อปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัยหาก่อสร้างสระกักเก็บน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/ว2264 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครสวรรค์  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/2242 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.2/ว98 การรักษาความมั่นคงปลอยภัยไซเบอร์แห่งชาติ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,995