หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.นครสวรรค์ตก   ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 26000 BTU จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.วังม้า   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังสำราญ ถึง ลำเหมืองบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 14 บ้านวังสำราญ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ตาสัง   ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ตาสัง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ตาสัง   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.นครสวรรค์ออก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ถึงหนองแก่งหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองแก่งพัฒนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2565
อบต.นครสวรรค์ออก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ถึงหนองแก่งหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองแก่งพัฒนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2565
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน 597 คน สำหรับช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 ? 31 พฤษภาคม 2565 (ระยะเวลา 11 วันทำการ) โดย นม U.H.T. จำนวน 6,567 กล่อง โดยจัดสรรให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,037