หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรถแบรคโฮซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ภายในตำบลฆะมัง จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างรถแบรคโฮซ่อมแซมพนังกั้นน้ำภายในตำบลฆะมัง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำPHกับClorque ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างjซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างรถแบรคโฮซ่อมแซมพนังกั้นน้ำภายในตำบลฆะมัง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆะมัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]ซื้อพันธุ์กล้าไม้สมุนไพรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (หนองหวายใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31