หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมรถส่วนกลาง กจ 8895 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง รหัส KM 416-56-0037,KM 416-61-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านฆะมัง ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดฆะมัง1 หมู่ที่ 5 บ้านพรมแดน ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนวัดฆะมังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆะมัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และสำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]วัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ [ 27 ก.พ. 2566 ]วัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ [ 27 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดฆะมัง1 หมู่ที่ 5 บ้านพรมแดน ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25