หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรายนายคำนึง เฟื่องรอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรายนางอุบล สิงห์เดช จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรายนางประทุม บุบผาทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรายนางจรูญ รอดทิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สุงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรายนางสาวสัมฤทธิ์ สิงห์เรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการรายนางบุญมา กลัดเพชร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง,เครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 37