หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชุมแสง ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 48 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง มีเนื้อที่ประมาณ 36.038 ตารางกิโลเมตร 22,524 ไร่
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล ตำบลเนินมะกอก  
      อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าไม้ และตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และ  
      ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น 3,733 คน
จำนวนครัวเรือน 1,168 ครัวเรือน

แยกเป็น ชาย 1,776 คน คิดเป็นร้อยละ 47.85

แยกเป็น หญิง 1,957คน คิดเป็นร้อยละ 52.42
มีความหนาแน่นเฉลี่ย103.59 คน/ตารางกิโลเมตร
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลา เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
  ฤดูฝน ช่วงระยะเวลา เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน แม่น้ำน่านไหลผ่านทิศเหนือ จรดทิศใต้ เขตฝั่งตะวันออกมีรถไฟสายเหนือผ่านตลอด
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง รับจ้าง รับราชการ ค้าขายและอื่น ๆ
 

ปั๊มน้ำมัน , และปั๊มหลอด จำนวน 9 แห่ง

ร้านขายของอื่น ๆ จำนวน 43 แห่ง
องค์การบรหารส่วนตำบลฆะมัง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสะแกระหงส์ 212 239 451 132  
2   บ้านมะขามเรียง 184 185 369 115
  3   บ้านมะขามเรียง 361 430 791 265  
4   บ้านฆะมังด้วน 201 243 444 136
  5   บ้านพรมแดน 270 311 581 186  
6   บ้านวังแตงโม 170 177 347 110
  7   บ้านดงพิกุล 241 227 468 136  
8   บ้านดงพิกุล 137 145 282 88
      รวม 1,776 1,957 3,733 1,168  
หมายเหตุ : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง