หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 


นายอำนาจ สิงห์ลอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางวันเพ็ญ ชุ่มชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสรปัญญา ปัญญาบุญประเสริฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางสุกัญญา ผลปราชญ์
เลขานุการนายก