หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 


นายอำนาจ สิงห์ลอ
นายก อบต.ฆะมัง
โทร : 081-283-6792
 


นางวันเพ็ญ ชุ่มชื่น
รองนายก อบต.ฆะมัง
โทร : 084-619-4394


นายฉลอง เอี่ยมเอื้อยุทธ
รองนายก อบต.ฆะมัง
โทร : 081-659-4133
 


นางสาวนภัส สิงห์ทอง
เลขานุการนายก อบต.ฆะมัง
โทร : 064-532-3982